Kim Obri, producent nove verzije Kopolinog kultnog filma "Apokalipsa danas" govori o novim
detaljima u ovom filmu i uticaju novih tehnologija na kinematografiju.