Danijel Hočevar, producent filma "Hleb i mleko", Jan Cvitkovič, reditelj,
Jugoslav Pantelić, član Saveta FEST-a i Sonja Savić, glumica.