Lusija Dore Ivanovič, predsedavajući dveju francuskih organizacija za arhiviranje filmova.