HOMEMAD(E)  Kopija filma obezbeđena ljubaznošću Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu 
  85'

Austrija, 2001, kolor 

RUTH BECKERMANN
(Rut Bekerman)

Rođena je 1952. godine u Beču, gde i danas živi i radi. Godine 1984. snima prvi film Wien retour. Pored filmskog stvaralaštva bavi se i pisanjem knjiga.
 
Režija/Director:
Ruth Beckermann
Scenario/Screenplay:
Ruth Beckermann
Fotografija/Photography: 
Nurith Aviv, Ruth Beckermann, Peter Roehsler
Produkcija/Production: 
RB-Film, Wien
Distribucija/Print Source: 
R. Beckermann-Filmproduktion
Marc-Aurel-Str. 5, 1010
Wien, Austria
tel: +43 1 533 25 08
fax: +43 1 533 34 47
e-mail: rbeckerman@aol.com
Festivali/Festivals: 
Berlin, Graz (Diagonale), Jihlava, Jerusalem
Snimanje filma trajalo je od leta 1999. do proleća 2000. godine. Za to vreme, nisu se menjala samo godišnja doba, već su se smenjivale i vlade. Ovo je priča o tome kako politika utiče na stalne goste kafeterije u starom delu Beča. To je slika "viđenja sveta" koja ima cilj da izbegne objektivan pogled na svet.  

 

"Posetioci kafea Central se poznaju, vole, ali imaju loše mišljenje jedni o drugima. Oni koji ne uspostavljaju nikakav kontakt sa drugima, takvu pojavu doživljavaju kao neki specifičan odnos prema okolini. Čak i uzajaman prezir povezuje ljude u ovom kafeu kroz neku vrstu solidarnosti. Svi znaju sve. To je provincijska rupa u utrobi velikog grada, koja vri od ogovaranja, radoznalosti i od skandala." 
Alfred Polgar

"Rut Bekerman, na razne načine, obrađuje heterogene, nomadske aspekte njene kulture, koristeći od početka veoma ličan jezik. Kao dokumentarista, ona ima neverovatnu sposobnost da prenese prošlost u sadašnjost i da zabeleži značajne momente u našoj političkoj kulturi." 
Shrista Bluemlinger

Izabrana filmografija:

1984 Wien retour
1987 Die papierene Brucke
1991 Nach Jerusalem
1996 Jenseits des Krieges
1999 Ein fluechtiger Zug nach dem Orient (Leteći voz za Orijent)