SAMIA  Kopija filma obezbeđena ljubaznošću Francuskog kulturnog centra u Beogradu 
  75'

Francuska, 2000, kolor 

PHILIPPE FAUCON
(Filip Fokon)

Rođen je 1958. u Maroku. Studirao je modernu književnost, a filmsku karijeru počinje snimanjem kratkih filmova i televizijskih programa. Njegovi igrani filmovi bili su u programu brojnih međunarodnih filmskih festivala. 
Režija/Director:
Philippe Faucon
Scenario/Screenplay:
Philippe Faucon, Soraya Nini
Fotografija/Photography: 
Jacques Loiseleux
Uloge/Cast: 
Lynda Benahouda, Mohamed Chaouch, Kheira Oualhaci, Lakhdar Smati
Produkcija/Production: 
Ognon Pictures, Paris
Distribucija/Print Source: 
Flach Pyramide International
5 rue Richepanse
75008 Paris, France
tel: +33 1 4296 0220
fax: +33 1 4020 0551
Festivali/Festivals: 
Venezia, Toronto, Goteborg, Brussels, Washington, San Francisko, Sydney, Jerusalem, Edinburgh, Thessaloniki, Rotterdam 
Život između dve kulture nije lak. Glavna junakinja to najbolje zna. Ona živi u Francuskoj i arapskog je porekla. U kući mora da se povinuje strogim pravilima, koja nalaže kultura zemlje iz koje potiče, a suočena je sa sasvim drugačijim odnosima. Kada njen otac ode u bolnicu, njen najstariji brat preuzima brigu o porodici i tu svoju ulogu shvata veoma ozbiljno. Međutim, ona ne želi da život provede služeći muškarce. Njen dom nije jedino mesto gde se suočava sa nasiljem - i u spoljnom svetu ima dosta nasilja, rasizma i nezaposlenih. Primorana je da se pobuni protiv porodice kako bi se izborila za pravo da odlučuje o svom životu.  

 

"Ovaj marokanski reditelj prikazuje nam suptilan i nesentimentalan portret sveta glavne junakinje. To je svet koji je dobro poznat mnogim devojčicama njenih godina, svet obostranog rasizma i nedostatka razumevanja. Međutim, u tom svetu ima i dobrih namera i opravdanih želja da se zaštite tradicionalne vrednosti. To često znači da žene plaćaju najvišu cenu." 
Katalog festivala u Roterdamu

"Film prikazuje detalje porodi~nog `ivota, kao {to je svakodnevno pripremanje obroka i tradicionalna al`irska svadbena ceremonija. Zahvaljuju}i inteligentnoj i nenametljivoj re`iji, ali i odli~noj glumi, ovaj film je jako iznijansiranim i pro`et je sna`nim mislima i ose}anjima." 
Katalog festivala u San Francisku

Izabrana filmografija:

1989 L'amour
1992 Sabine
1994 Muriel fait le desespoir de ses parents
1996 Mes dix-sept ans
1999 Les etrangers